Maciej Stachowicz

JMS SANITECHNIKA
OFERTAKONTAKT
OFERTA

JMS SANITECHNIKA Maciej Stachowicz wykonuje n/w usługi:

9

1. Projektowe w branżach:

 • architektonicznej
 • budowlano-konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznej
 • drogowej
 • hydrotechnicznej
9

2. Inżyniera Umowy / Inżyniera Kontraktu w toku realizacji projektów inwestycyjnych;

9

3. polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

 • budowlano-konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznej
 • drogowej
 • hydrotechnicznej
9

4. ekspertyzy oraz przeglądy techniczne obiektów w zakresie instalacji sanitarnych i w innych branżach

9

5. charakterystyki i świadectwa energetyczne dla obiektów istniejących i nowobudowanych

9

6. Doradztwo techniczne w zakresie instalacji sanitarnych i w innych branżach

Zakres czynności

Zakres obowiązków w toku realizacji w/w usług może obejmować, w szczególności:
 • opracowanie dokumentacji technicznej projektowej dla obiektów nowych oraz istniejących w branżach:
 • architektonicznej
 • budowlano-konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznej
 • drogowej
 • hydrotechnicznej;
 • opracowanie dokumentacji technicznej kosztorysowej;
 • inwentaryzacje techniczne istniejących obiektów;
 • ekspertyzy techniczne poszczególnych elementów obiektów budowalnych;
 • reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy oraz podwykonawców i poddostawców;
 • pełnienie roli konsultanta technicznego – Doradcy, opiniującego rozwiązania proponowane przez Wykonawcę;
 • zarządzanie jakością w projekcie inwestycyjnym – kontrola wytwarzania, dostaw, zabudowy i uruchamiania urządzeń;
 • nadzór nad procesem tworzenia dokumentacji w projekcie, weryfikacja rozwiązań technicznych;
 • sprawowanie kompletnego nadzoru inwestorskiego, w zakresie czynności określonych w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych wykonywanych robót budowlanych;
 • kontrolowanie i weryfikowanie przedkładanych przez Wykonawcę faktur częściowych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania, zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
 • uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych;
 • raportowanie przebiegu prac dotyczących realizacji Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
 • uczestnictwo w pracach Komisji Odbiorowej robót budowlanych.

O firmie

Firma PUH JMS Sanitechnika Maciej Stachowicz powstała w 2006 roku i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie świadczy usługi na rynku budowlanym w n/w zakresie:
 • kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych metodą szczegółową oraz uproszczoną;
 • opracowywania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych obiektów budowlanych;
 • oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

13 + 8 =

Adres

ul. Szczęśliwa 15 26-900 Kozienice NIP: 812-170-93-74

Telefon

Tel. 603 644 274
Administratorem danych osobowych jest JMS Sanitechnika Maciej Stachowicz z siedzibą w Kozienicach, ul. Szczęśliwa 15. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydarzenia. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.